Rechtmatigheidsformulier invullen (ROF-je)

Wie een bijstandsuitkering heeft (Participatiewet, IOAW of IOAZ), krijgt elke maand een rechtmatigheidsformulier. Geef op dit formulier aan:

  • wat uw maandinkomen is
  • hoe u leeft
  • wat u bezit

Geef ook alle veranderingen door. Misschien gaat u op vakantie of heeft u wat bijverdiend. Onderteken het formulier en zorg dat het op de juiste dag terug is bij de gemeente. De gemeente controleert of u nog recht heeft op uw uitkering. Levert u het formulier te laat in? Of heeft u verkeerde informatie doorgegeven? U kunt hiervoor een boete krijgen. Ook moet u de bijstand die u teveel heeft gehad, terugbetalen.