Precariobelasting betalen

Precariobelasting is een vergoeding voor het hebben van voorwerpen op, in, onder of boven gemeentegrond. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan uitgestalde koopwaren, een terras op het trottoir, reclameborden, bouwmaterialen, steigers, draden, kabels, buizen en kokers. Vanwege de diversiteit aan voorwerpen bestaan er verschillende tarieven.

De hoogte van de precariobelasting hangt af van het soort en de grootte van de voorwerpen, evenals de grondoppervlakte die in beslag wordt genomen. De belasting wordt geheven van degene die de vereiste vergunning bezit. Dit geldt ook voor degene die grond gebruikt of gebruikt heeft of voorwerpen zonder vergunning heeft of heeft gehad, of op wiens last de voorwerpen zijn aangebracht en/of geplaatst.