Politieke partij of groepering registreren voor verkiezingen

Nieuwe politieke partijen of groeperingen registreren zich bij de Kiesraad. Als u aan alle voorwaarden voldoet, mag u een kandidatenlijst inleveren.

Registreer uiterlijk 21 december 2020 uw partijnaam om onder deze naam deel te nemen aan de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Deze naam komt bovenaan het stembiljet te staan.