Opnieuw inschrijven in Nederland

Wanneer u zich vanuit het buitenland opnieuw in Nederland vestigt moet u hiervan bij de gemeente aangifte doen.

Dit geldt alleen als u na 1 oktober 1994 uit Nederland bent geëmigreerd. Als u voor 1 oktober 1994 bent uitgeschreven bij de gemeente wegens emigratie of 'vertrek onbekend waarheen' dan is een eerste inschrijving in Nederland op uw situatie van toepassing.

Zij die niet beschikken over de Nederlandse nationaliteit dienen zich eerst op de hoogte te stellen van het feit of zij een verblijfsvergunning nodig hebben c.q. over een zogenaamd "rechtmatig verblijf" beschikken.