Ontheffing aanvragen voor inburgeringscursus

U bent als nieuwkomer verplicht om in te burgeren. Kunt u niet inburgeren? Of bent u al voldoende ingeburgerd? Vraag dan om een ontheffing. Dit betekent dat u toestemming heeft om niet in te burgeren.

U kunt geen ontheffing aanvragen vanwege analfabetisme.