Onroerendezaakbelasting betalen

Onroerendezaakbelasting (OZB) wordt opgelegd aan de eigenaar van een woning of niet-woning. Voor deze belasting is de situatie op 1 januari bepalend. ALs u op dat moment eigenaar bent van een onroerende zaak binnen de gemeente bent u belastingplichtig voor de OZB. De hoogte van de OZB wordt berekend naar een percentage van de Woz-waarde.