Object plaatsen onder een hoogspanningsleiding

Het is verboden om in de buurt van hoogspanningslijnen voorwerpen, bomen of andere objecten hoger dan 2 meter te plaatsen. Woningen en andere bouwwerken zijn hierop een uitzondering. Wilt u toch een hoog object plaatsen, dan heeft u een ontheffing nodig. De afstand tot de hoogspanningslijnen is minimaal 6 meter.