Nederlandse nationaliteit aanvragen

U kunt op 2 manieren de Nederlandse nationaliteit aanvragen: door optie of naturalisatie. Door optie is de snelste manier. Niet iedereen kan via optie de Nederlandse nationaliteit krijgen. De gemeente kijkt of dit voor u geldt.

Kunt u niet via optie de Nederlandse nationaliteit krijgen? Dan kunt u de Nederlandse nationaliteit via naturalisatie krijgen. Bij naturalisatie moet u eerst inburgeren.

Is uw verzoek om Nederlander te worden goedgekeurd? Dan nodigt de gemeente u uit voor een naturalisatieceremonie. Na die ceremonie bent u Nederlander. Daarna kunt u een Nederlands paspoort of identiteitskaart aanvragen.

Let op

Zodra het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat (brexit), heeft dit gevolgen voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk die in Nederland wonen. Lees op de website van de IND hoe u zich voorbereidt op de brexit (ind.nl).

Heeft u een Brits paspoort en wilt u in Nederland (blijven) wonen? Houd rekening met de Brexit. Kijk op de website van de IND voor meer informatie.