Nederlandse kinderen adopteren

Als u een kind adopteert, ontstaat er een wettelijke familieband tussen u (en eventueel uw partner) en het kind. Deze nieuwe familieband verbreekt de familieband tussen het kind en de biologische ouders.

Bij adoptie van Nederlandse kinderen gaat het in de meeste gevallen om stiefouderadoptie. De nieuwe partner van 1 van de ouders adopteert dan het kind. De stiefouder moet minstens 3 jaar samenleven met de ouder en minstens 1 jaar voor het kind hebben gezorgd.

Een uitzondering geldt voor lesbische vrouwen. Krijgt 1 van de vrouwen een kind, dan kan de partner voor of na de geboorte een verzoek tot adoptie bij de rechtbank indienen. De vrouwen hoeven niet 3 jaar te hebben samengeleefd.