Leegstandswet

Om op te treden tegen de onwenselijke leegstand van woningen is de Leegstandswet in het leven geroepen. Heeft u leegstaande woonruimte waar u een tijdelijke oplossing voor zoekt? Dan biedt de Leegstandswet uitkomst.

Voor het tijdelijk verhuren van een woning op basis van de Leegstandwet heeft u een vergunning nodig. U kunt deze vergunning aanvragen voor:

  • een huurwoning die gerenoveerd of gesloopt moet worden.
  • een woning die te koop staat.
  • gebouwen zonder woonbestemming die u als woonruimte wilt verhuren, zoals een kantoorgebouw of school.

Wilt u een huurwoning die gerenoveerd of gesloopt moet worden tijdelijk verhuren? Dan krijgt u een vergunning voor 2 jaar. Deze vergunning kan steeds met 1 jaar worden verlengd. De totale lengte van de vergunning is maximaal 7 jaar.

Voor een woningen die te koop staat, krijgt u een vergunning voor de duur van 5 jaar. Dit is de maximale duur van de vergunning.

Voor gebouwen zonder woonbestemming heeft u eerst een omgevingsvergunning nodig. Het gebouw mag u maximaal 10 jaar verhuren. Heeft u voor het gebruik als woonruimte een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan nodig? De vergunning voor verhuur wordt afgegeven voor de duur van de ontheffing van het bestemmingsplan.