Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Als u langer dan drie jaar een inkomen op bijstandsniveau heeft of een bijstandsuitkering krijgt, kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen. De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor mensen die een lange tijd van een laag inkomen moeten leven. En geen uitzicht hebben op een hoger inkomen.

De individuele inkomenstoeslag is belastingvrij en wordt 1 keer per 12 maanden uitbetaald. Als uw situatie niet verandert, kunt u na 12 maanden weer individuele inkomenstoeslag aanvragen. Stuur uw aanvraag op tijd in, want de individuele inkomenstoeslag kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Hoogte individuele inkomenstoeslag
In afwijking van artikel 2:2 van de verordening individuele inkomenstoeslag Rijswijk 2017 bedraagt de hoogte per kalenderjaar:

  • € 410 voor een alleenstaande:
  • € 524 voor een alleenstaande ouder:
  • € 586 voor gehuwden.

De hoogte wordt per 1 januari van ieder kalenderjaar aangepast aan de geïndexeerde bijstandsnorm.