Iemand machtigen om voor u te stemmen bij verkiezingen

Als u zelf niet kunt stemmen, dan kunt u iemand machtigen. Dat betekent dat u iemand anders toestemming geeft om voor u te stemmen. U kunt alleen iemand machtigen die in dezelfde gemeente stemt als u. Dit kan op 2 manieren:

  • U machtigt iemand via uw stempas (onderhandse volmacht).
  • U machtigt iemand schriftelijk. Dan krijgt degene die namens u gaat stemmen een volmachtbewijs toegestuurd.

Bent u tijdelijk in het buitenland, maar staat u nog wel ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Dan kunt u ook iemand machtigen om voor u te stemmen.

U kunt geen schriftelijke volmacht meer aanvragen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Dit kon tot uiterlijk 11 maart 2022.

Iemand met uw stempas machtigen (een onderhandse volmacht) kan tot op de dag van de verkiezingen.