Iemand machtigen om voor u te stemmen bij verkiezingen

Als u zelf niet kunt stemmen, dan kunt u iemand machtigen. Dat betekent dat u iemand anders toestemming geeft om voor u te stemmen. Dit kan op 2 manieren:

  • U machtigt iemand via uw stempas (onderhandse volmacht). Dit kan alleen als de gemachtigde in dezelfde gemeente stemt als u.
  • U machtigt iemand schriftelijk. Dan krijgt degene die namens u gaat stemmen een volmachtbewijs toegestuurd.

Bent u tijdelijk in het buitenland, maar staat u nog wel ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Dan kunt u ook iemand machtigen om voor u te stemmen. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Den Haag.

Wilt u dat iemand voor u stemt, maar stemt die persoon in een andere gemeente? Zorg ervoor dat uw aanvraagformulier uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 vóór 17.00 uur bij uw gemeente is.