Idee-cheque

De idee-cheque is er om bewoners meer te betrekken bij de buurt en actief in te zetten voor de leefbaarheid van de buurt. 

Direct regelen

Twintig bewonersinitiatieven worden tot het einde van dit jaar door het Wijkmanagement van Rijswijk (financieel) ondersteund tot een maximum van 400 euro.

Doelen

  • Verbeteren van sociale samenhang in de wijken en buurten
  • Een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de wijken en buurten
  • Samenwerking op de thema’s: veiligheid, saamhorigheid, gezondheid, eenzaamheid, jeugd, verkeer en groen.

Voorbeelden

U vraagt zich misschien af waar u de idee cheque van maximaal 400 euro aan kunt besteden. Enkele voorbeelden:

  • Activiteit of toernooi op sportveldje/schoolplein/speeltuin
  • Project voor werkloze jongeren
  • Projecten om mensen meer te laten bewegen
  • Aanpak van overlast
  • Groen in uw wijk (bijvoorbeeld bloembakken)
  • Kunstprojecten
  • Projecten op het gebied van veiligheid, jeugd, eenzaamheid, gezondheid, verkeer en groen.

Let op! 

De cheque is een bijdrage in de kosten. Heeft u meer nodig? Probeer zelf het bedrag te verhogen, bijvoorbeeld  via sponsoring of via eigen initiatieven.