Hulp bij zorg en gezondheid

Misschien kunt u door uw gezondheid niet meer zonder hulp thuis wonen. U kunt bijvoorbeeld niet meer voor uzelf koken. Of u kunt uw huis niet meer schoonhouden. Het kan ook zijn dat u depressief bent. Of dat u psychische problemen heeft. Er zijn diverse mogelijkheden om u te helpen.

Direct regelen

De gemeente gaat uit van uw eigen kracht, van wat u zelf nog kunt of zelf kunt regelen, indien mogelijk met hulp van uw naasten. Misschien zijn er voorzieningen in de buurt waar u gebruik van kunt maken? Bijvoorbeeld een buurthuis waar u samen met anderen kunt eten. Ook zijn er vaak vrijwilligersorganisaties in de omgeving die u kunnen helpen.

Hulp van de gemeente
Blijkt dat u het probleem niet kunt oplossen met mensen in uw omgeving of met een algemene voorziening? Waar nodig biedt de gemeente hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Als het kan met algemene voorzieningen, zoals maaltijdservice, boodschappenservice, dagrecreatie, maatschappelijk werk of collectief vervoer. Voor speciale, ingewikkelde zorgvragen zoekt de gemeente samen met u naar een oplossing op maat (maatwerkvoorziening).

Hulp bij zorg kinderen
Heeft u hulp nodig bij de zorg van uw kind(eren)? Hiervoor kunt u contact opnemen met het Centrum Jeugd en Gezin. U kunt bellen naar 070 - 219 68 46 of kunt langs bij het CJG op P. van Vlietlaan 10 te Rijswijk.