Huisverbod

De burgemeester mag iemand een tijdelijk huisverbod opleggen. Dit kan als hij verwacht dat iemand huiselijk geweld zal plegen of heeft gepleegd.
Heeft u een tijdelijk huisverbod gekregen? Dit betekent dat u al die tijd niet meer in de buurt van uw huis mag komen. U mag ook geen contact opnemen met uw huisgenoten of kinderen.
De burgemeester kan ook een huisverbod opleggen als hij weet of een sterk vermoeden heeft dat er in een gezin kinderen mishandeld worden. De burgemeester overlegt dan ook via het Veiligheidshuis met Bureau Jeugdzorg die zich met de kinderen bezighoudt. 

Het huisverbod is bedoeld als afkoelingsperiode, een tijd om na te denken over wat er aan de hand is. Tegelijkertijd komt de hulpverlening op gang. Hierdoor zou de situatie niet verder uit de hand moeten lopen. Als degene die uithuisgeplaatst is, hulpverlening accepteert, kan de burgemeester het huisverbod weer intrekken. Het gevaar voor herhaling moet dan wel zijn afgenomen.