Een kind erkennen

Door een kind via de gemeente te erkennen, wordt u wettelijk ouder van dat kind.

  • Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? U wordt automatisch de wettelijke ouder van het kind. Erkenning is niet nodig.
  • Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan kunt u bij de gemeente het kind erkennen. Zo wordt u wettelijk ouder van het kind. U kunt een kind al voor de geboorte erkennen.

U bent niet getrouwd, u heeft geen geregistreerd partnerschap en u krijgt een kind. Het kind krijgt automatisch de achternaam van de biologische moeder.

Erkent de vader of de meemoeder het kind? Dan kunt u ervoor kiezen dat het kind die achternaam krijgt. De meemoeder is de vrouwelijke partner of echtgenote van de biologische moeder. De achternaam die u voor het eerste kind kiest, wordt ook de achternaam van volgende kinderen uit dezelfde relatie.

Extra informatie voor lesbische stellen:

  • Is de zaaddonor bekend? Dan kan de meemoeder of de zaaddonor het kind erkennen. De moeder die bevallen is, bepaalt wie van de 2 het kind mag erkennen.
  • Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? En is de zaaddonor onbekend? Dan is erkenning niet nodig. Neem bij de geboorteaangifte wel een verklaring van de Stichting Donorgegevens mee om aan te tonen dat de zaaddonor onbekend is.

Als u een kind erkent, heeft u nog niet het ouderlijk gezag. Zonder ouderlijk gezag mag u niets beslissen voor uw kind.