Bijstandsuitkering aanvragen

Informatie over het Coronavirus

U kunt een bijstandsuitkering krijgen als u geen werk heeft of te weinig inkomen heeft om van te leven. Om een bijstandsuitkering te krijgen moeten uw inkomen en eigen vermogen onder de bijstandsgrens liggen. Eigen vermogen is bijvoorbeeld uw huis, auto en spaargeld. Een bijstandsuitkering ontvangt u totdat u weer genoeg inkomen heeft.

Bekijk de inkomens- en vermogensgrenzen voor de bijstandsnorm (100%).

Let op:

Heeft u korter dan 6 maanden gewerkt of is uw contract binnen 6 maanden beëindigd? En had u voor deze periode een bijstandsuitkering? Dan kunt u bijstand aanvragen met de ‘verkorte aanvraag’, omdat u al bij de gemeente bekend bent. Wat moet u hiervoor doen:

Neem contact op met het Werkgeversservicepunt (WSP). Het WSP is te bereiken op 070 326 1977.

In verband met het coronavirus worden er tijdelijk geen groepsbijeenkomsten door het Werkgevers Servicepunt georganiseerd. Bekijk in plaats daarvan de folder voor meer informatie over werk en bijstand.