Begeleiding voor schoolverlater aanvragen

Voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) zijn jongeren tussen de 12 en 23 jaar die zonder een startkwalificatie – een diploma op vwo-, havo- of mbo2-niveau - het onderwijs verlaten. In Nederland willen we dit voortijdig schoolverlaten voorkomen. Daarom doen alle gemeenten mee in één van de 39 RMC-regio’s (RCM staat voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie). De gemeente registreert voortijdige vsv’ers en scholieren die dit dreigen te worden. Vervolgens zorgt de gemeente ervoor dat zij via een passend onderwijs- of werktraject alsnog een startkwalificatie halen.

Rijswijk heeft een RMC-casemanager om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Hij/zij ondersteunt jongeren die dreigen uit te vallen of al zijn uitgevallen en begeleidt ze op weg terug naar school of naar een plek op de arbeidsmarkt.

De RMC-casemanager draagt samen met de scholen zorg voor:

  • een sluitende melding en registratie van alle jongeren tussen 18 en 23 jaar die niet op school zitten en nog geen startkwalificatie behaald hebben;
  • het benaderen en zorgdragen voor begeleiding van jongeren die zijn uitgevallen – met als doel het terugleiden naar school, naar werk of naar een combinatie van die twee;
  • het opzetten en onderhouden van een samenwerkingsnetwerk tussen alle partijen die te maken hebben met (mogelijke) vsv-ers.