Automatische incasso voor gemeentebelastingen

De gemeentelijke belastingen kunt u op verschillende manieren betalen. U kunt het geld zelf overmaken, maar u kunt ook een automatische incasso instellen. Met een automatische incasso geeft u toestemming om het bedrag in 9 termijnen van uw rekening af te schrijven.

Wilt u de machtiging wijzigen, bijvoorbeeld omdat u een ander rekeningnummer heeft of wilt u de automatische incasso stopzetten? Dan kunt u dat ook aangeven.

De incassoregeling geldt alleen voor de OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting. Overige belastingen en heffingen (bijvoorbeeld leges, precariobelasting) vallen niet onder deze regeling. Ook als het aanslagbedrag lager is dan € 100 of hoger € 2.500, is de incassoregeling niet mogelijk. De aanslag moet dan binnen twee maanden worden betaald.

Wanneer de incasso twee achtereenvolgende maanden niet slaagt, bijvoorbeeld omdat er onvoldoende saldo is of uw bank automatische incasso's niet toestaat, wordt de machtiging beëindigd. U moet de aanslag dan direct betalen. Zorg er daarom voor dat er op het moment van de incasso genoeg geld op uw rekening staat.