Attestatie de Vita of Bewijs van in leven zijn

Het uittreksel Bewijs van in leven zijn uit de Basisregistratie personen (BRP) is een bewijs dat u nog in leven bent. Een instantie die moet uitkeren kan u vragen om een Bewijs van in leven zijn.

Direct regelen

Voor gebruik in Nederland heeft u een Bewijs van in leven zijn nodig. De Attestatie de vita is bedoeld voor gebruik door buitenlandse instanties.

Bewijs van in leven zijn voor gebruik in Nederland
U kunt het bewijs online of aan de balie aanvragen.

Attestatie de vita voor gebruik in het buitenland
De attestatie de vita is voor buitenlandse instanties. Een attestatie de vita toont aan dat u in leven bent op het moment dat deze wordt afgegeven. U kunt deze alléén persoonlijk aan de balie aanvragen. U kunt hiervoor niemand machtigen. Maak online een afspraak of telefonisch via 14 070. De attestatie is in het Nederlands en Frans opgesteld.