Afwijken van het bestemmingsplan

Als u een bouwplan heeft, moet u kijken of het in het bestemmingsplan van de gemeente past. Past het niet in het bestemmingsplan? Dan doet u bij de gemeente een verzoek om af te wijken van het bestemmingsplan. U vraagt dus of u uw plannen toch mag uitvoeren. U kunt de afwijking bijvoorbeeld nodig hebben voor een onderdeel van een gebouw, zoals een uit- of opbouw, balkon of erker.

Er zijn verschillende soorten afwijkingen:

  • Tijdelijke afwijking: deze afwijking is voor een korte termijn, maximaal 10 jaar. Bijvoorbeeld voor het neerzetten van een woonkeet bij de bouw van een woning.
  • Binnenplanse afwijking: in het bestemmingsplan staan regels voor deze afwijkingen.
  • Buitenplanse afwijking of kruimelgevallen: kleinere afwijkingen van het bestemmingsplan. Deze afwijkingen staan in het Besluit Omgevingsrecht. Bijvoorbeeld als u een gebouw op een andere manier wilt gaan gebruiken. Zoals een kantoorgebouw dat omgebouwd wordt tot een studentenflat.
  • Afwijkingen van het bestemmingsplan voor speciale (grotere) projecten. De aanvraag hiervoor moet voldoen aan een goede ruimtelijke onderbouwing. Dit is een beschrijving van het plan waarin de omgevingsaspecten een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld wat de gevolgen zijn voor het milieu of de bodem. Of er zijn archeologische vondsten gedaan.

De gemeente beslist over uw verzoek om afwijking bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning.