Afvalwater lozen

Als u afvalwater kwijt wilt, kunt u het lozen in de bodem, het oppervlaktewater of het riool. U moet zich daarbij houden aan de regels. Er zijn verschillende regels voor particuliere huishoudens, inrichtingen, of andere gevallen (‘lozen buiten inrichtingen’).

Lees de regels goed door. Want soms moet u nog iets regelen bij het Omgevingsloket online:

  • Soms moet u het melden voordat u afvalwater loost.
  • Soms heeft u een watervergunning nodig.