Afvalstoffenheffing betalen

Huishoudens in de gemeente Rijswijk betalen afvalstoffenheffing. Afvalstoffenheffing betaalt u ook als u weinig of nooit huishoudelijk afval aanbiedt. De opbrengst wordt gebruikt voor de kosten van het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval.

Direct regelen

De hoogte van de aanslag is afhankelijk van het aantal personen dat op 1 januari uw adres woont. Om het aantal te bepalen, worden de gegevens gebruikt uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. Als u later in het jaar in Rijswijk komt wonen, is de situatie op het moment dat u op het adres komt wonen bepalend.