Verzoek over persoonsgegevens indienen na handhaving

De gemeente heeft buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst. Zij zorgen ervoor dat de gemeente veilig en leefbaar blijft. Boa’s werken samen met de politie.

Boa’s hebben soms persoonsgegevens van u nodig. Bijvoorbeeld als ze controleren wie u bent. Of als ze een boete uitschrijven. Uw persoonsgegevens worden op verschillende manieren verwerkt en bewaard. Dit gebeurt op een zorgvuldige, veilige en transparante manier. Dat is verplicht.

U heeft het recht om te weten hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden. U kunt vragen om:

 • uw persoonsgegevens in te zien
 • uw gegevens te verbeteren
 • uw gegevens aan te vullen
 • uw gegevens te verwijderen of af te schermen
 • uw gegevens minder uitgebreid te verwerken
 • informatie te krijgen over:
  • wat de wettelijke grondslag is voor de verwerking
  • hoelang de gegevens worden bewaard
  • welke organisaties, bedrijven of personen uw gegevens hebben ontvangen
  • automatische beslissingen op basis van uw persoonsgegevens (profilering)

U moet een duidelijk antwoord krijgen. Maar uw verzoek kan niet altijd uitgevoerd worden. Als uw persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig zijn als bewijs, dan kunt u deze niet laten verwijderen.