Verkeersmaatregelen (tijdelijke), melden van

Als wegbeheerder is de gemeente Rijswijk mede verantwoordelijk voor bereikbaarheid, de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en het onderhoud van wegen ten bate van de veiligheid en doorstroming van het verkeer. Als er wegwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd is in veel gevallen een vergunning nodig.

Wanneer bij werkzaamheden of evenementen tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen moeten worden, moet de gemeente daarvan op de hoogte gesteld worden, zodat maatregelen besproken en afgestemd kunnen worden en kennisgevingen kunnen worden opgesteld. Deze kennisgevingen worden gebruikt om hulpdiensten in de lichten over mogelijke stremmingen waardoor zij hun aanrijroutes eventueel kunnen aanpassen.