Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten aanvragen

Het coronavirus heeft gevolgen voor ons leven. Zo hebben veel mensen een lager inkomen dan vorig jaar. Het kan dan lastig zijn om de huur of de hypotheek te betalen. Hiervoor is TONK gestart: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten.

Voor wie
TONK is geld van de gemeente voor mensen van wie het inkomen door de coronamaatregelen 25% of meer is gedaald. Bijvoorbeeld omdat u (deels) werkeloos werd of doordat de omzet van uw bedrijf is gedaald. Heeft u moeite met het betalen van uw huur of hypotheek? En zijn er geen andere regelingen voor u om deze kosten te betalen? Doe dan een aanvraag voor TONK.

Tijdelijke Ondersteuning van Noodzakelijke Kosten (TONK) is een steunmaatregel van het Rijk. Het is bedoeld voor mensen die vanwege corona te maken hebben met een lager inkomen, waardoor ze hun woonlasten niet meer kunnen betalen. Met TONK wordt er geholpen in deze woonkosten (huur of hypotheek) voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Deze periode is onlangs verlengd met 3 maanden. De gemeente voert TONK uit.

Om welke kosten gaat het?

  • Huur plus servicekosten van de woning waar u woont;
    of
  • rente en aflossing hypotheek van uw woning en eventueel en kosten voor de VVE;
    en
  • de kosten van elektriciteit, gas en water voor uw woning.

Vanaf 1 oktober 2021 kunt u geen Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten meer aanvragen.