Tegemoetkoming schoolreis en werkweek

Heeft u schoolgaande kinderen en een laag inkomen? De gemeente verstrekt via Stichting KEI Rijswijk een tegemoetkoming in de kosten voor een schoolreis of werkweek.

Als u een geldige en actieve Ooievaarspas hebt, en u voldoet aan de voorwaarden, dan kunt u de bijdrage in de kosten voor een schoolreis of werkweek aanvragen bij Stichting KEI Rijswijk.

Per schooljaar is de hoogte van de tegemoetkoming:

De daadwerkelijke kosten tot maximaal:

  • € 50,00 voor de schoolreis op de basisschool
  • € 200,00 voor de werkweek in het voortgezet onderwijs.

Onder de schoolreis op de basisschool valt ook het kamp in groep 8. Onder de werkweek vallen ook andere meerdaagse activiteiten in het voortgezet onderwijs (bijvoorbeeld een brugklaskamp) of een eventuele eendaagse schoolreis of excursie waarvoor kosten worden gevraagd.

Is de schoolreis of werkweek duurder, dan gaat de gemeente ervan uit dat u zelf voor het resterende bedrag zorgt al dan niet in overleg met de school.