Subsidie voor Wijkfeesten

De subsidie voor wijkfeesten is er om bewoners meer te betrekken bij de buurt en actief in te zetten voor de leefbaarheid van de buurt.

Direct regelen

Doelen
Verbeteren van sociale samenhang in de wijken en buurten

  • Een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de wijken en buurten
  • Samenwerking op de thema’s: veiligheid, saamhorigheid, gezondheid, eenzaamheid, jeugd en verkeer.

Let op!
De subsidie is een bijdrage in de kosten. Hebt u meer nodig? Probeer zelf het bedrag te verhogen, bijvoorbeeld via sponsoring of via eigen initiatieven.