Stemmen in het buitenland

Als u als Nederlander in het buitenland woont, kunt u stemmen. Hiervoor moet u wel geregistreerd zijn als kiezer buiten Nederland.

U kunt na registratie op de volgende manieren stemmen:

  • per brief
  • met een schriftelijke volmacht
  • met een kiezerspas als u op de dag van de stemming in Nederland bent

Staat u nog wel ingeschreven in Nederland, maar bent u tijdens de verkiezingen tijdelijk in het buitenland? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen.