Schenking aan de gemeente

Een schenking aan de gemeente is aftrekbaar voor uw inkomsten- of vennootschapsbelasting. De gemeente is namelijk een door de Belastingdienst erkende 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI). Een ANBI is een kerkelijke, gemeentelijke, liefdadige, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. De gemeente hoeft hierdoor geen successierecht of schenkingsrecht te betalen.