Persoonsgegevens over adoptie of geslachtswijziging laten overschrijven of verwijderen

Op uw schriftelijke verzoek kan de gemeente gegevens uit de basisregistratie personen (BRP) overschrijven of verwijderen. Het gaat om gegevens van vóór een adoptie of een geslachtswijziging.

Het overschrijven van gegevens betekent dat deze vervangen worden door andere gegevens. Bij het verwijderen van gegevens haalt de gemeente de gegevens helemaal van de persoonslijst af.

Na adoptie kan de gemeente gegevens verwijderen of overschrijven over:

  • uw naam
  • één of beide ouders
  • de bij adoptie verloren nationaliteit
  • adresgegevens van voor de adoptie
  • immigratiegegevens en emigratiegegevens van voor de adoptie

Na geslachtswijziging kan de gemeente gegevens verwijderen of overschrijven over:

  • uw voornaam
  • uw geslacht
  • het gebruik van de achternaam van uw (ex-)echtgenoot of (ex-)geregistreerde partner