Parkeervergunning beëindigen

U kunt zelf uw parkeervergunning beëindigen. Dit kan wanneer u wilt. U regelt dit het snelst via het digitaal parkeerloket. Gaat u verhuizen? Dan beëindigt de gemeente Rijswijk uw vergunning automatisch. Dit geldt ook bij overlijden.

Direct regelen