Omgevingsvergunning voor het aanleggen

U wilt werkzaamheden uitvoeren in een bepaald gebied. Denk bijvoorbeeld aan:

  • een weg aanleggen
  • een sloot graven of dempen
  • een boom planten
  • grond ophogen of afgraven

Heeft het gebied een landschappelijke, cultuurhistorische of archeologische waarde? Dan heeft u een omgevingsvergunning voor het aanleggen nodig. Vroeger heette dit de aanlegvergunning.

Er zijn 2 procedures bij het verlenen van een omgevingsvergunning. De gewone procedure geldt voor een gewone omgevingsvergunning voor het aanleggen. Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Of voert de gemeente een natuurtoets uit? Dan geldt de uitgebreide procedure.

Wilt u grond ophogen of afgraven? Mogelijk moet u daar ook een melding voor doen.