Nederlandse nationaliteit aanvragen via naturalisatie

Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Dat kan op 2 manieren: de optieprocedure en de naturalisatieprocedure.

De snelste manier is de optieprocedure. De optieprocedure is goedkoper en u bent niet verplicht in te burgeren. Of u de optieprocedure mag doorlopen, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Meer informatie hierover vindt u bij: 'Nederlandse nationaliteit verkrijgen, optieprocedure'.

Voldoet uw situatie aan de eisen? Dan kunt u bij de sectie Burgerzaken de benodigde documenten overleggen :

  • Geldig paspoort
  • Geldige verblijfsvergunning
  • Gelegaliseerde geboorteakte

De gemeente controleert of u voldoet aan alle eisen en of de door u overgelegde documenten juist zijn. Voldoet u aan de eisen dan stuurt zij een uitnodiging voor het afleggen van een verklaring dat u Nederlander wil worden, dit heet optieverklaring.

Daarna wordt u voor de naturalisatieceremonie uitgenodigd en krijgt u tijdens de ceremonie de optiebevestiging uitgereikt. U bent Nederlander zodra aan u de verklaring van het Nederlanderschap tijdens de ceremonie is uitgereikt.

Komt u niet in aanmerking voor de optieprocedure? U kunt ook Nederlander worden door de naturalisatieprocedure.