Monument, aanwijzing

De gemeente kan een gebouw of terrein aanwijzen als gemeentelijk monument. De gemeente kijkt naar:

  • de schoonheid
  • de betekenis voor de wetenschap
  • de cultuurhistorische waarde

Als de gemeente van plan is een gebouw of terrein als monument aan te wijzen, dan krijgen de eigenaar en belanghebbenden een bericht hierover. Bent u het er niet mee eens? Geef uw mening dan schriftelijk door aan de gemeente. De gemeente bekijkt uw zienswijze voor zij het monument definitief aanwijst. Kijk voor meer informatie bij 'Zienswijze'.

Voor gebouwen en terreinen op de gemeentelijke monumentenlijst gelden meer regels. Deze regels staan in de Monumentenwet. U heeft bijvoorbeeld voor het verbouwen van een monument vaak een omgevingsvergunning nodig. Kijk voor meer informatie bij 'Monument, vergunning'.