Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Heeft u een inkomen wat rond of onder het bijstandsniveau ligt, dan komt u mogelijk in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding.

Kwijtschelding kan aangevraagd worden voor de volgende belastingen:

  • rioolheffing
  • afvalstoffenheffing*
  • onroerendezaakbelasting (OZB)

* Wilt u kwijtschelding aanvragen voor het op laten halen van grof huisvuil?
Dit gaat op dezelfde manier als een gewoon verzoek om kwijtschelding. Een verzoekformulier voor kwijtschelding kunt u regelen:
- via de Digitale Belastingbalie
- door het formulier te downloaden onder formulieren
- telefonisch aan te vragen.

De gemeente beoordeelt een verzoek om kwijtschelding aan de hand van de 'Invorderingswet 1990', de 'Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990'en de 'Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Rijswijk'.

Hulp?
Voor hulp bij het invullen van het verzoekformulier kunt u telefonisch een afspraak maken bij de Sociaal Raadsman via telefoonnummer 14070 (maandag t/m vrijdag tussen 14.00 uur en 16.00 uur).