Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Heeft u een inkomen wat rond of onder het bijstandsniveau ligt, dan komt u mogelijk in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding.

Kwijtschelding kan aangevraagd worden voor de volgende belastingen:

  • rioolheffing
  • afvalstoffenheffing
  • onroerendezaakbelasting (OZB)

De gemeente beoordeelt een verzoek om kwijtschelding aan de hand van de 'Invorderingswet 1990', de 'Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990'en de 'Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Rijswijk'.

Hulp?
Voor hulp bij het invullen van het verzoekformulier kunt u telefonisch een afspraak maken bij de Sociaal Raadsman via telefoonnummer 14070 (maandag t/m vrijdag tussen 14.00 uur en 16.00 uur).