Klacht over discriminatie melden

Discriminatie is het maken van onderscheid op basis van bijvoorbeeld godsdienst, geslacht of ras. Dit is niet toegestaan.

De gemeente moet ervoor zorgen dat u klachten over discriminatie kunt melden. De gemeente heeft dit geregeld via Stichting voor Inclusie en discriminatiebestrijding (Stichting iDb). Stichting iDb is een onafhankelijke organisatie die werkt aan het voorkomen en bestrijden van discriminatie in gemeente Rijswijk. U kunt er terecht voor al uw vragen, kosteloos advies en ondersteuning of het (anoniem) melden van discriminatie. Ga naar de website of bel naar: 0800 - 321 86 86 (gratis).