Klacht over de gemeente indienen

Als inwoner van Rijswijk heeft u regelmatig contact met de gemeente. Bijvoorbeeld als u een paspoort aanvraagt, naar een inspraakbijeenkomst gaat, een balie in het stadhuis bezoekt of als u een uitkering ontvangt. De gemeente wil u graag op een goede en klantvriendelijke manier van dienst zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de manier waarop u in een bepaalde situatie bent behandeld. In dit soort gevallen kunt u een klacht indienen.

Direct regelen

Voorbeelden van klachten zijn:

  • U vindt dat u “van het kastje naar de muur” gestuurd wordt.
  • U vindt dat u niet correct behandeld wordt.
  • U heeft een brief geschreven waarop u geen antwoord krijgt.
  • U meldt regelmatig hetzelfde probleem, zonder dat er iets gebeurt.
  • U bent het niet eens met de gevolgde procedure.

Wat u met een klacht bereikt is afhankelijk van de aard van de klacht. Als uw klacht terecht is, bieden wij uiteraard onze excuses aan. Soms kunnen wij een gemaakte fout alsnog herstellen. U krijgt dan bijvoorbeeld alsnog antwoord op uw vraag of u krijgt alsnog de juiste informatie toegestuurd. Natuurlijk is het ook de bedoeling dat de gemeente iets leert van uw klacht, zodat we nieuwe klachten kunnen voorkomen.

Wanneer worden klachten niet in behandeling genomen?
Niet elke klacht wordt door de gemeente in behandeling genomen. Klachten worden niet behandeld wanneer u een probleem heeft met personen of instanties waar de gemeente niet verantwoordelijk voor is. Bijvoorbeeld bij politiezaken of problemen met een particulier bedrijf. U wordt dan, als dat kan, doorverwezen. Klachten over een uitspraak van de rechter in een geschil van u met de gemeente kunnen ook niet in behandeling worden genomen.