Kinderombudsman

Alle kinderen hebben rechten. Bijvoorbeeld het recht op bescherming tegen verwaarlozing of mishandeling. Of het recht op goed onderwijs en vrije meningsuiting.

Vindt u dat een organisatie de kinderrechten niet nakomt? Of heeft u vragen over kinderrechten en het Kinderrechtenverdrag? Neem dan contact op met de Kinderombudsman. De Kinderombudsman controleert of overheidsinstellingen en bijvoorbeeld scholen, de jeugdzorg en zorginstellingen kinderen goed behandelen. De Kinderombudsman is er speciaal voor kinderen tussen de 0 en 18 jaar.