Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Als u langer dan 3 jaar een inkomen op bijstandsniveau heeft of een bijstandsuitkering krijgt, kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen. De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor mensen die lange tijd van een laag inkomen moeten leven. En geen uitzicht hebben op een hoger inkomen.

De individuele inkomenstoeslag is belastingvrij. Het wordt 1 keer per 12 maanden uitbetaald. Als uw situatie niet verandert, kunt u na 12 maanden weer individuele inkomenstoeslag aanvragen. Stuur uw aanvraag op tijd in, want de individuele inkomenstoeslag kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Hoogte individuele inkomenstoeslag
Deze toeslag wijkt af van artikel 2:2 van de verordening individuele inkomenstoeslag Rijswijk 2017. Per kalenderjaar is de individuele inkomenstoeslag:

Individuele inkomenstoeslag 2022 2021 2020 2019
Alleenstaanden €437 € 430 € 421 € 410
Alleenstaande ouder €561 € 553 € 541 € 527
Gehuwden €624 € 614 € 601 € 586

De hoogte wordt per 1 januari van ieder kalenderjaar aangepast aan de geïndexeerde bijstandsnorm.