Heronderzoek rechtmatigheid bijstandsuitkering

Als u een uitkering krijgt, dan kunt u te maken krijgen met een heronderzoek. Bij een heronderzoek van de bijstandsuitkering kijkt de gemeente of u nog recht heeft op uw bijstandsuitkering. De gemeente controleert dit door bijvoorbeeld recente gegevens bij u op te vragen. Daarom is het belangrijk dat u veranderingen in uw situatie op tijd doorgeeft. Ook kijkt de gemeente regelmatig hoe het gaat met werk zoeken.

Bij een heronderzoek wordt het volgende onderzocht:

  • Ontvangt u nog de juiste uitkering?
  • Is uw uitkering goed berekend?
  • Klopt de informatie over uw vermogen?

Het heronderzoek van schriftelijk of mondeling plaatsvinden. De gemeente bepaalt zelf hoe vaak het heronderzoek plaatsvindt. U bent verplicht mee te werken aan een heronderzoek.