Herbegraven of alsnog cremeren

Wanneer u een overledene wilt laten opgraven om te herbegraven of cremeren heeft u een verlof tot opgraving nodig.

Alleen de rechthebbende of belanghebbende van het graf mag een verzoek tot opgraven indienen. In de meeste gevallen is dit de persoon die namens de familie de financiële zaken van het graf regelt.

Bij het beoordelen van een verzoek tot opgraven wordt er naar de volgende aspecten gekeken;

  1. is de grafrust termijn (10 jaar) verstreken
  2. motieven van de aanvrager
  3. wordt het stoffelijk overschot van andere overledenen beroerd

Wanneer u binnen één jaar na begraving van een overledene alsnog wilt cremeren heeft u naast het verlof tot opgraving ook schriftelijke toestemming nodig van de officier van justitie.