Grafsteen plaatsen

Bij het graf van een overledene kan de begrafenisondernemer een aandenken laten plaatsen, zoals een grafsteen, gedenkplaat of graftuin. U heeft hier een vergunning voor nodig. Meestal regelt de beheerder van de begraafplaats dit.