Glas inleveren

Avalex zamelt namens de gemeente glas in. Hierdoor kan glas opnieuw worden gebruikt. De glasbakken staan op verschillende plekken in de gemeente.

Bij Avalex kunt u meer informatie opvragen over wanneer en hoe vaak de glasbak wordt leeggehaald.