Gemeentelijk beperkingenregister inzien

Soms heeft een pand of een stuk grond een publiekrechtelijke beperking. De gemeente legt deze beperking op. Voordat u een huis of een stuk grond koopt, is het handig in het beperkingenregister te kijken. Zo weet u wat u niet mag doen met het pand of stuk grond.

Moet u aantonen dat een pand of stuk grond wel of geen beperkingen heeft? Vraag de gemeente om een gewaarmerkt afschrift of uittreksel.

Voorbeelden van publieksrechtelijke beperkingen zijn:

  • een woonverbod, omdat het pand onbewoonbaar verklaard is
  • een verbod op verbouwen, omdat het pand een monument is
  • een kapverbod, omdat het terrein een natuurmonument is
  • een verplichting om het terrein te registreren als verontreinigde grond