Energietoeslag aanvragen

Handleiding downloaden bankafschriften

Voor veel huishoudens gaat de energierekening omhoog. Daarom krijgen inwoners met een laag inkomen een energietoeslag van € 1300. U krijgt deze toeslag 1 keer.

U krijgt de energietoeslag automatisch in de volgende gevallen:

  • U ontvangt al bijstand van de gemeente.
  • U ontvangt een uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte werklozen (IOAW).
  • U ontvangt een uitkering voor oudere gestopte ondernemers (IOAZ).