Buitenlandse kinderen adopteren

Als u een kind adopteert, ontstaat er een wettelijke familieband tussen u (en eventueel uw partner) en het kind. Deze nieuwe familieband verbreekt de familieband tussen het kind en de biologische ouders.

De meeste adoptiekinderen komen uit het buitenland. U kunt alleen of als paar een kind uit het buitenland adopteren. Ook homoseksuele paren kunnen een verzoek doen.

U kunt een eenmalige tegemoetkoming in de adoptiekosten aanvragen. Meer informatie vindt u bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Per 8 februari 2021 kunt u geen kinderen uit het buitenland meer adopteren. Heeft u al beginseltoestemming voor een adoptie? Dan kunt u nog wel verder gaan met de adoptie. Kijk voor meer informatie op de website van Adoptievoorzieningen.