Bijstand voor jongeren aanvragen

Bent u 18 jaar of ouder en jonger dan 27 jaar? Dan moet u eerst zelf 4 weken op zoek gaan naar werk of een opleiding. Pas als dat niet lukt kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. De gemeente controleert of u voldoende uw best heeft gedaan om een baan of opleiding te vinden. Als u niet uw best heeft gedaan, dan krijgt u geen uitkering.

Kreeg u al op jonge leeftijd een ziekte of handicap? En kunt u daardoor niet werken? Dan kunt u vanaf 18 jaar misschien Wajong-uitkering krijgen.

Het aantal personen in uw huishouden bepaalt de hoogte van uw uitkering. Als u met meer mensen in huis woont, kunt u de kosten voor levensonderhoud delen en is uw uitkering lager. Dit geldt niet voor inwonende kinderen tot 21 jaar, studenten en commerciële relaties (huurders).